Hướng dẫn post bài có hình ảnh, đính kèm hình ảnh

Pate

Administrator
Staff member
Muốn bài có hình ảnh, upload a file trước rồi đến đoạn nào cần chèn hình thì đưa con trỏ chuột vào vị trí đó rồi click Thumbnail hoặc Full image của từng hình là sẽ chèn đúng hình vào vị trí cần. Hoặc "click Insert every image as a" là nó chèn tất cả các hình vào luôn. : )

chen hinh.jpgVí dụ 1
13-cat-logo.gif

Ví dụ 2

83857d5c4c816e9a73cffd897c5486a8.jpg


Ví dụ 3

13-cat-logo.gif
83857d5c4c816e9a73cffd897c5486a8.jpg
kit-kat.jpg
 
Top